Η εταιρεία Γ. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των μηχανουργικών εργασιών, μεταλλικών κατασκευών και της συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Χάρη στην έντονη και ουσιαστική δραστηριότητα του επιχειρηματία, την ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών, τις ανταγωνιστικές τιμές καθώς και στην άριστη γνώση του αντικειμένου, η Γ. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, βρέθηκε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις πλέον καταξιωμένες εταιρείες του χώρου στην περιοχή της Θήβας.


Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας οφείλεται επίσης στη μεγάλη εμπειρία του τεχνικού δυναμικού της, καθώς και στην συνεχή εκπαίδευσή τους στα νέα τεχνολογικά δεδομένα που προκύπτουν στο συγκεκριμένο χώρο.
Η ικανοποίηση των πελατών της εταιρίας αποτελεί την βασική αρχή για τον καθορισμό των στόχων ποιότητας.


 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ιδρύθηκε το 1985 με έδρα πλησίον στο κέντρο της Θήβας από τον Γεώργιο Ραχούτη και ασχολήθηκε αρχικά με την μελέτη και κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. Το 2000 μεταφέρθηκε σε ένα ιδιόκτητο κτήριο στο 4o χλμ. ΠΕΟ Θηβών - Αθηνών . Το 2000 ξεκίνησε η πρώτη επέκταση της εταιρείας και ακολούθησε η δεύτερη το 2008 προσθέτοντας ένα νέο χώρο εργασίας 700m2 και νέα γραφεία.
 
Σήμερα οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας φτάνουν τα 1800m2 .