Η εταιρεία Γ. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ δύναται να προσφέρει στους πελάτες της τις εξής εργασίες:


Εργασίες Τόρνου και Φρέζας

Εργασίες Ρεκτιφιέ

Μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικά κτήριαΤροποποιήσεις / επεκτάσεις / βελτιώσεις υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού

Επισκευές και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού

Δίκτυα νερού, πεπιεσμένου αέρα, υδραυλικών υψηλής πίεσης, κ.α.

• Εξαρτήματα μηχανημάτων ή εξοπλισμού• Μηχανήματα προς πώληση

ΜΠΟΡΙΝΓΚ VEB UNION BFT100 IV ΤΟΡΝΟΣ MACHSTROJ C10MB

ΤΟΡΝΟΣ TOS SN55 ΤΟΡΝΟΣ TOS SN50B

ΤΟΡΝΟΣ VEB DLZ 800III ΦΡΕΖΑ TOS FA3B
Το μεγάλο εύρος του εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρεία μας συντελούν στην σωστή εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών.

Η εταιρεία σέβεται και το περιβάλλον, καθόσον όλα τα στερεά μεταλλικά απόβλητα, ανακυκλώνονται.

 
 

Η εταιρία και το προσωπικό της δεσμεύονται να:

Αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις για τις μεταλλικές κατασκευές και τις υπηρεσίες συντήρησης των πελατών της

Εκτελούν τις κατασκευές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης

Διατηρούν ένα σύστημα ποιότητας που θα επιτρέπει να ικανοποιούνται ή να ξεπερνιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008

Βελτιώνουν συνεχώς το σύστημα ποιότητας της εταιρίας καθώς και την ικανοποίηση των πελατών του

Εξοικειώνονται με την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας της εταιρίας και να εφαρμόζουν την πολιτική και τις διαδικασίες στην εργασία τους

Τηρούν όλες τις συμβατικές και νομοθετικές υποχρεώσεις τους

• Συνεργάζονται με τους προμηθευτές των Α΄ υλών για την διατήρηση των προδιαγραφών ποιότητας που απαιτεί η εταιρία