ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στόχος της Γ. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, είναι η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση της δυναμικής της εταιρείας στην αγορά μέσω νέου και πιο σύγχρονου εξοπλισμού, σωστά τεχνικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και την δυνατότητα κατανόησης των σημερινών απαιτήσεων και αναγκών.

Οι καλύτερα ποιοτικά κατασκευές και υπηρεσίες , με όσο το δυνατό ανταγωνιστικότερη τιμή, για την ικανοποίηση του πελάτη.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάνει το χώρο του μηχανουργείου , τον χώρο των μεταλλικών κατασκευών, τα γραφεία και βοηθητικούς χώρους. Στον εξοπλισμό του μηχανουργείου περιλαμβάνονται 6 τόρνοι με δυνατότητα τόρνευσης έως Φ900mm και συνολικόυ μήκους 5,0m , οριζόντια και κάθετα ρεκτιφιέ ,φρέζες, δράπανα, κάθετο ράντιαλ , μηχανή boring και πλάνες. Ενώ στον χώρο των κατασκευών στεγάζονται: στραντζόπρεσα διαμόρφωσης ελασμάτων, υδραυλικό ψαλίδι κοπής ελασμάτων, πριονοκορδέλες, μηχανή κάμψης λαμαρινών, CNC μηχανή κοπής λαμαρινών εξοπλισμένη με δύο κεφαλές κοπής οξυγόνου και μια με πλάσμα, ηλεκτροσυγκολλήσεις, κ.α.

Ο βοηθητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει περονοφόρα οχήματα, ημιφορτηγά για την μεταφορά των κατασκευών κ.α.

Η Εταιρεία απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 13 άτομα. Από αυτά τα 12 είναι τεχνικό προσωπικό και ένα άτομο είναι διοικητικό προσωπικό.
.
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία Γ. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ έχει αναπτύξει, λειτουργεί και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κατάλληλο για το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρία έχει τεκμηριώσει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας της ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των κατασκευών και υπηρεσιών της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασίζεται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στη δομή της εταιρείας.

Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό της εταιρίας το οποίο έχει εκπαιδευτεί στις απαιτήσεις του συστήματος.

Για τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας της εταιρίας:

• έχουν προσδιοριστεί όλες οι διεργασίες που απαιτούνται για την διαχείριση της ποιότητας καθώς και η ακολουθία και η αλληλοσυσχέτισή τους
• έχουν προσδιοριστεί οι μέθοδοι και τα κριτήρια που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του
• έχουν προσδιοριστεί και εφαρμόζονται διαδικασίες μέτρησης, ελέγχου και ανάλυσης των διεργασιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας